Home    Visie    Doeschool    Onderwijs    Kinderopvang    Opvoeding  
 Onderwijs

Onze visie op onderwijs

Ieder kind heeft kwaliteiten. Door te kijken naar wat het kind in zich heeft wat naar buiten mag komen en door kinderen te helpen het zaad te geven zodat ze zelf kunnen bloeien en oogsten, kunnen we kinderen begeleiden naar hun eigen toekomst, op zijn eigen tempo en eigen wijze. Dit geldt voor alle kinderen. Ongeacht rugzak, afkomst of beperking. Door ons af te blijven vragen hoe kinderen in deze flow van ontwikkeling blijven, kunnen we ons leren afstemmen op de individuele behoefte van het kind zodat het dicht bij zichzelf kan blijven. Dit is een proces waarbij kind, ouders, school en instanties nauw samenwerken. En eventueel ook nog anderen die met het kind verbonden zijn.

Kernkind visie voor onderwijs is waar naar de natuurlijke flow van het kind wordt gekeken om te kunnen bloeien. Stagnaties vormen geen problemen maar voegen een puzzelstukje toe aan de toekomst van het kind als hier positief mee omgegaan wordt. We leren van kinderen door wat ze meemaken en door wat ze moeilijk vinden. Ook de emotionele ontwikkeling van het kind is een onderdeel van talentontwikkeling. Door te leren van kinderen, begrijpen we beter wat kinderen van ons nodig hebben. Dit kan alleen als al onze zintuigen om te ontvangen open staan.

Onderwijs begint niet bij de school, maar bij iedereen die bereid is naar het kind te luisteren. Wat Kernkind betreft is dat iedereen op deze wereld. Het gaat niet over de behoefte en wensen van de ander, alleen maar over de wensen van het kind. We willen kinderen het gevoel geven dat ze welkom zijn op deze aarde en dat ze gegarandeerd een waardig plekje in de maatschappij zullen krijgen omdat ze het waard zijn en wij hun zien en horen. We hoeven kinderen alleen deze basis maar mee te geven. Bloeien en groeien kunnen kinderen zelf wel als de basis goed verzorgt wordt.

Kernkind richt zich daarom alleen maar op een basisvisie. Deze vormt een kader of een fundament voor kinderen om op te gedijen. Dat geeft kinderen het gevoel van vrijheid om te kunnen ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Onderwijs richt zich daarom op een eigen visie die als fundament door Kernkind wordt neergezet en die wordt vormgegeven door kinderen, ouders en leerkrachten.

De houding van de volwassenen
We werken aan een positieve omgeving voor kinderen waarbij de basishouding van de school, leerkrachten en ook de omgeving van het kind centraal staat. We willen allemaal het beste voor het kind. Door samen te werken aan een positieve en veilige omgeving waarbij de nadruk ligt op het bevestigen van kinderen hoe bijzonder ze zijn zonder de behoefte in hokjes te denken. Elk kind is geboren om groot te zijn. Dit is een gevoel en hangt niet af van een diploma. Een diploma wordt een aanvulling op wie het kind in de essentie al is en geen opvulling omdat het anders geen waarde heeft.

Systeem leren wel of niet?
Om kinderen iets te leren gebruiken we in deze maatschappij een systeem. Bij Kernkind geloven wij dat een systeem een kind mag aanvullen of een opbouw mee geeft in de ontwikkeling. Het mag een kind niet stagneren in zijn ontwikkeling omdat het systeem bijv. niet bij het kind past. Hoe je met het systeem omgaat en hoe je dit kinderen meegeeft kan op verschillende manieren. Wij geloven dat je dit kinderen niet moet opleggen, forceren of beoordelen met goed of fout door cijfers te geven. Wij geloven in vrijheid binnen dit systeem. Het mag er zijn en we kijken hoe het kind erop reageert.

Bij een natuurlijke ontwikkeling kijk je naar wat het kind nodig heeft. Je laat het kind zelf bepalen hoeveel sturing het nodig heeft of niet. (van binnen uit) Natuurlijk wordt dit proces zorgvuldig begeleid en worden kinderen goed geobserveerd. Van binnen uit je talent ontwikkelen is een zorgvuldige samenwerking tussen kind, leerkrachten en ouders.

Op dit moment
Sinds 2015 is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de diensten van Kernkind. De wijsheid die is opgedaan wordt op dit moment voor andere doeleinde gebruikt. Het is wel mogelijk op de website na te lezen waar wij voor staan en ons werk op www.hetecoplein.nl te blijven volgen. Wij sluiten niet uit dat de diensten weer terug zullen komen. Maar voor nu is daar geen tijd en ruimte voor.