HomeKernkindOver mij   Diensten   Visie  Doe mee!  Youtube  AgendaBlogsContact      
 De lichtdragers en lichtwerkers in kinderen

Heel veel kinderen worden hoogsensitief genoemd. Dat deze kinderen heel sensitief zijn is heel duidelijk maar alleen hsp is wat mij betreft niet voldoende. HSP of HSK komt uit de psychologie en het wordt gebruikt kinderen die heel gevoelig zijn te leren begrijpen. Als wij het beter begrijpen kunnen we er anders mee omgaan.

Dit is naar mijn mening niet compleet omdat men ook hier weer de ziel van het kind niet ziet. De ziel die voeding nodig heeft uit spiritualiteit en uit het leven. Willen we de gevoelige kant van het kind beter leren begrijpen dan is het belangrijk het gehele plaatje te zien.

Ieder gevoelig kind is anders. Bij HSP of HSK gaan we uit van een aantal eigenschappen die bij gevoelige kinderen terug te zien zijn. Maar onbedoeld gaan we dan ook weer uit van een gemiddeld kind. Want vertel maar eens aan andere hooggevoelige ouders dat jouw kind ook hooggevoelig is en je zult overeenkomsten zijn maar ook verschil. Zo is het ene kind juist heel stil een laat over zich heenlopen terwijl het andere kind juist heel aanwezig is en altijd op de voorgrond staat. Het ene kind komt niet mee op school terwijl het andere kind prima mee komt.

Er is dus duidelijk een verschil. Daarom wil ik in een paar artikelen de spiritualiteit van kinderen benadrukken. De zielenkant van het kind en hoe belangrijk is deze mee te nemen in het leren begrijpen van jouw kind. Zo nemen hooggevoelige kinderen veel invloeden van hun omgeving over. Maar waarom? Het is een grote gave en een groot geschenk maar in deze wereld vaak een last. In een wereld waar zoveel van buiten naar binnen wordt geleerd en zelden het kind aangesproken wordt op wat het van binnen voelt zal het kind sneller zijn gevoeligheid als een last ervaren.

In de ideale wereld als we kinderen willen leren met hun gevoeligheid om te kunnen gaan zouden wij als volwassenen nog heel veel kunnen leren. Dit artikel gaat over de lichtdragers onder de kinderen. En ook de lichtwerkers. Kinderen die heel gevoelig zijn kunnen informatie van hun omgeving overnemen maar voor hun zou de opvoeding of de scholing die wij geven totaal anders moeten zijn. Ieder mens heeft een energetisch veld. Onze focus zou op onszelf moeten zijn en het beschermen van dit veld of het schoonmaken van dit veld. Maar dat is niet het enige wat we er mee kunnen. Met dit veld kunnen we healings geven en verbinden met verschillende energetische systemen en netwerken.

Je vraagt je misschien af waarom dat nodig maar via het contact met die systemen, netwerken of verschillende lagen van de aarde kan een kind informatie krijgen. Sommige kinderen zijn hier al heel sterk mee verbonden maar weten dit nog niet altijd bewust te noemen. Maar later zal het kind, als het goed heeft leren omgaan met zijn energie, informatie kunnen halen uit zijn omgeving. Het werkt heel simpel. Het kind stemt zich af op de overheid of zelfs op bepaalde afdelingen en kan alles over de overheid of afdeling weten. Ze zouden het bijvoorbeeld kunnen gebruiken als studie. Maar dan zouden we ook onze studieboeken goed moeten controleren of deze juist zijn.

Zo zou een kind zich ook op de aarde kunnen afstemmen en precies weten wat het nodig heeft. Maar het kan nog meer. Behalve het ontvangen van informatie kan het ook healings geven aan de ander. Het kan voelen welke plekken op de aarde geheeld kunnen worden en waar hulp nodig is. Dat kan ook bij de mens. Als je denkt dat dat het enige is dan heb je het mis. Kinderen kunnen zich met deze energie ook verplaatsen naar bepaalde plekken. Waarom zou je dat doen? Eigenlijk weer om hetzelfde doel, namelijk dat je ervan leert. Met dit zelfde energieveld bij kinderen kunnen ze ook dingen veranderen. Dit vraagt wat meer training maar ik weet zeker dat kinderen dit beter kunnen dan volwassenen. Ze zijn dan in staat via positiviteit en liefde dingen te veranderen. Omdat ze het in een lijn kunnen plaatsen met het Goddelijke. De verbinding is dan zuiver en alles wat onzuiver is zal oplossen.

In het dagelijkse leven, dus in het nu kan het kind moeite hebben met zichzelf. Zijn of haar energie verplaatst zich overal en nergens naar toe. Concentratie is moeilijk en de lesstof die wordt aangeboden slaat niet aan. Of lijkt niet aan te slaan. Ze verdwijnen sneller in hun eigen wereld, hebben veel last van hun omgeving en verliezen zichzelf hierin. Vermoeidheid, hoofdpijn en buikpijn zullen vaak voorkomen.

Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze zichzelf kunnen voelen. Dit is heel moeilijk als er van hun van alles verwacht wordt. Intuïtief weten ze op de juiste manier te handelen maar in praktijk mogen ze niet op de juiste manier handelen. Er is een ritme of structuur in de school die hun wordt aangeleerd als ‘normaal’ en alles wat ze zelf voelen mogen ze thuis toepassen. Als dat mag.

Ik heb kinderen gezien die zo goed luisteren naar wat er van hun verwacht wordt dat ze helemaal in de problemen komen. Juist om die reden doen ze niet wat er gezegd wordt of ze maken fouten. Dit brengt ze vaak in de met een inwendig groot verdriet als gevolg. Het is vaak heel moeilijk voor deze kinderen om hier te zijn en het vraagt soms een heel waardig persoon om een opening bij deze kinderen te maken of vooruitgang te boeken. Dat geldt voor verschillende vlakken.

Hoe kun je hier mee omgaan?
Uiteindelijk moeten alle kinderen mee met het systeem op school. Inmiddels zijn er wel andere scholen waar deze kinderen meer tot hun recht komen maar dit zijn vaak particuliere scholen. Dit is niet voor iedereen betaalbaar en val je toch weer terug in het huidige systeem. Ik denk dat het goed is naar het kind te kijken. Wat kan het aan? Wat wil het? Wat is zijn of haar tempo. Het pad van deze kinderen hoeft niet altijd volgens het gemiddelde te zijn, dan wordt het vaak wat moeilijker. Wat heeft mijn kind nodig en hoe kan ik het kind helpen? Het zijn vragen die veel ouders en leerkrachten zich misschien stellen. Behalve begrip voor hun gevoeligheid is het ook belangrijk een stukje vertrouwen te hebben in de ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkeling kan afwijken van het gemiddelde maar het pad die het kind kiest is wel belangrijk voor het kind. Vertrouwen dat het kind ook zelf zijn eigen pad kan kiezen is van belang.

Daarnaast zal het kind veel ruimte nodig hebben om te ontladen, hulp nodig hebben bij aarding of verbinding nodig hebben met fantasie. De fantasiewereld van deze kinderen kan erg groot zijn. Als dit niet het geval is dan is er sprake van een blokkade. Dat zal waarschijnlijk niet de enige blokkade zijn. Ze blokkeren delen van zichzelf om te kunnen overleven of omdat ze denken dat de omgeving dit van hun verwacht. Het is aan ons deze kinderen te helpen zich veilig te voelen. Het kan zijn dat hun gedrag gevolgen heeft in hun ontwikkeling. Misschien loopt de ontwikkeling minder goed, lopen ze achter of komen ze niet mee. Maar bij hun geldt dat zij in de toekomst hele andere beroepen gaan uitvoeren dan wij tot nu toe voor mogelijk houden. Tot die tijd zijn ze verbonden aan scholen en instanties die hun niet of onvoldoende begrijpen. Het is aan ons goed naar de behoefte van kinderen te luisteren hoe gek ze ook voor ons zijn. Soms weten we dat hun gedrag gevolgen heeft en hun in problemen kan brengen. Het is goed met kinderen hier over te praten maar leer ook in bepaalde mate los te laten en te vertrouwen. Ze zijn vaak heel eigenwijs en misschien ook nog wel een sterke wil. Zodra ze op een plek zitten waar ze zich veilig voelen dan kun je langzaam gaan opbouwen iets mee te geven. Veiligheid gaat boven alles en ook ruimte voor zichzelf.
Blogs


<   
                > 
  3 ontwikkelingsfases van het kind i.v.m. de ziel   Pap, mam, ik heb een talent!   Holistisch opvoeden en kinderen   De lichtdragers en lichtwerkers in de kinderen   Het kind van nu  


  Kernkind
info@kernkind.nl
www.kernkind.nl
Harderwijk