Home    Visie    Doeschool    Onderwijs    Kinderopvang    Opvoeding  
 Kinderopvang

Kinderopvang is een plek waar kinderen naar toe gaan als ze niet bij hun ouders zijn. Net als thuis horen kinderen te voelen dat ze gewaardeerd worden, gezien worden, gehoord worden en de liefde ontvangen die ze nodig hebben.

Kinderopvang probeert zo veel mogelijk de thuissituatie na te bootsen. Daarbij is een kinderdagverblijf lerend en groeiend omdat ieder kind en iedere ouder andere behoeftes heeft.

Kinderopvang vertegenwoordigd een professionele manier van opvoeden en heeft ook de rol om kinderen voor te bereiden op onderwijs en maatschappij.

Door invulling te geven aan de natuurlijke behoefte zich te ontwikkelen van binnenuit heeft Kernkind een eigen visie voor kinderopvang geschreven. Deze sluit aan op de huidige kinderopvang maar heeft een stukje eigenheid als het gaat om opvoeding en ontwikkeling van het kind.

Zo ziet volgens Kernkind een gezonde thuissituatie er uit
Thuis voelen kinderen zich veilig om zichzelf te zijn. Er wordt door beide ouders een basis gevormd vanuit liefde en begrip voor elkaar. Er wordt rekening gehouden met het opgroeiende kind en ruimte geboden te onderzoeken wat opgroeien inhoud. Dit doen ouders met veel liefde en ondersteuning. Communicatie speelt een belangrijke rol. We willen kinderen aan blijven moedigen zichzelf te zien, van zichzelf te houden en de wereld te ontdekken zodat ze grenzen kunnen verleggen en kunnen voelen. Door bewust te zijn van de manier waarop ouders communiceren kunnen we kinderen deze aanmoediging van binnenuit laten voelen. Bewust omgaan met het kind geeft ruimte aan het kind en vraagt veel van de mensen die het kind opvoeden. Kinderen zijn een spiegel en door bewust met jezelf om te leren gaan leren we de (soms verpakte) boodschap van kinderen beter waar te nemen. Dit biedt een veilig gevoel aan kinderen en helpt hun eigenwaarde te versterken.

Hechting
Ieder kind verdient het gevoel dat het zich welkom voelt op deze wereld. Het kind mag voelen dat het gezien wordt, gehoord wordt en gewaardeerd is om wie het is. Maar vooral dat het geliefd is. Het hart ervaart namelijk de meeste pijn en hier willen we op een positieve manier mee omgaan. Bij Kernkind richten wij ons grotendeels op een gezonde veilige hechting met ouders en omgeving. En vormt een rode draad door de gehele visie. Hiervoor heeft Kernkind vele jaren ervaring met verschillende visies en methodes die inzetbaar zijn, maar waar uit ervaring blijkt dat een gezonde hechting doorgeven begint bij een gezonde hechting te ervaren. Zodat je voelt dat jouw plekje hier op aarde wordt beschermd en dat je je veilig mag voelen.

Kinderopvang volgens Kernkind
Er zijn vele vormen van kinderopvang. Kernkind geloofd dat kinderopvang in het verlengde met de maatschappij mag staan. De grootste reden waarom ouders kinderen naar de kinderopvang brengen is meestal omdat ze willen werken. Daarom biedt Kernkind kinderopvang opvang aan aan werkende ouders binnen het ecoplein. Samen met de ouders wordt er bedacht waar deze kinderopvang aan mag voldoen, binnen de regels van de wet kinderopvang.

Op dit moment
Sinds 2015 is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de diensten van Kernkind. De wijsheid die is opgedaan wordt op dit moment voor andere doeleinde gebruikt. Het is wel mogelijk op de website na te lezen waar wij voor staan en ons werk op www.hetecoplein.nl te blijven volgen. Wij sluiten niet uit dat de diensten weer terug zullen komen. Maar voor nu is daar geen tijd en ruimte voor.