Home    Visie    Doeschool    Onderwijs    Kinderopvang    Opvoeding  
 Visie

Opgroeien is een natuurlijk proces en dat willen we graag zo houden. Kinderen zijn in de opvoeding afhankelijk van mensen om hun heen die allemaal een andere visie of gedachte hebben over hoe een kind zou moeten opgroeien. Kernkind geloofd dat het kind dit van nature het beste zelf aan voelt en wil hier graag in gehoord worden. En dit willen we zo veel mogelijk in tact houden door te luisteren naar het kind en te leren van het kind. Begeleiding wat we dan bieden is dan kern gericht.

Kinderen kunnen zichzelf het beste ontwikkelen door te kijken wie het kind 'nu' is. Het verleden en toekomst speelt hierin een belangrijke rol maar niet de overheersende rol. Daardoor is er geen goed of fout en kunnen we ons focussen op het plezier om te blijven leren, ontwikkelen en genieten van het kind zijn.

Kernkind noemt dit vanuit de kern opvoeden of in verbinding opvoeden. Ieder kind hoort in de eerste instantie in verbinding met zichzelf te zijn om zo verbinding met zijn omgeving te voelen. Zodat het in verbinding met anderen zichzelf niet verliest en zijn eigen kracht behoud. We gaan uit van de volgende 4 principes. Om deze 4 principes heen zijn anderen visies geschreven en methodes. Ook voor kinderopvang, onderwijs en kind en gezin.


Basisprincipes van de visie

Ik: Kinderen groeien op in verbinding en de belangrijkste verbinding is de verbinding met zichzelf. Het is belangrijk kinderen hier zo veel mogelijk in te blijven ondersteunen en aanmoedigen zichzelf te blijven onderzoeken. Hier staat veiligheid, geborgenheid en hechting centraal.
Jij: Daarnaast heeft het kind ook verbinding met de ander. Leren omgaan met de ander zegt iets over jezelf en omgaan met de ander voegt iets toe aan wie je bent. Iedereen is anders. Het is belangrijk kracht te leren halen uit de omgang met de ander zonder jezelf te verliezen.
Wij: We leven met z'n alleen op deze wereld. Het is belangrijk dat je je veilig voelt op de aarde en in deze maatschappij en je plek goed begrijpt. We zijn hier met vele. Er is geen goed of slecht. Er zijn slechts keuzes. Iedereen heeft behoefte om gehoord, gezien en gewaardeerd te worden op de wereld. Net zo goed als iedereen de behoefte heeft om zich veilig te kunnen voelen. In deze fase staat het talent van het kind centraal.
Samen: Op aarde leven we samen en de manier waarop we dit doen is belangrijk. Wij zijn gelijkwaardig en met elkaars verschillen kunnen we meer als we deze positief benutten. We hebben één aarde en als we in actie komen door onze talenten in te zetten en samen te werken, dan doen we dit in verbinding met mens, dier en natuur. Alles wat we doen zou hier verbetering in moeten brengen. Hoe we samenwerken is een proces waarin we altijd lerend zijn. Het is een proces vol verandering omdat alles in het leven veranderd. Als het ik, jij en wij stuk goed ontwikkeld is gaat samen vanzelf. Het is een natuurlijk proces wat daar uit volgt als we in het nu kunnen blijven.

Volgens Kernkind is dit de toekomst. Een kind in balans met verleden en toekomst door in het nu te kunnen leven. Door te blijven focussen op de ontwikkeling van het kind zoals deze nu is en niet zoals we deze wensen te zien in de toekomst. Er zal een wereld voor ons open gaan. Elk kind heeft het in zich een groot iemand te zijn en hele belangrijke dingen te doen voor deze aarde en een verschil te maken als we kinderen de juiste basis meegeven.

Kernkind is slechts een basis. Zaaien en oogsten of bloeien en groeien mag het kind zelf doen. Daarom biedt Kernkind alleen een platvorm. Een warme en vertrouwde basis voor ieder om op te gedijen. Kernkind en Kernwijze werken samen voor een beter resultaat waarbij samenwerking centraal staat.